Aan het roer van je eigen leven

Keer op keer zie ik het gebeuren; een betekenisvolle verandering in het dagelijkse leven van mijn coachees. Een nieuwe manier van kijken opent deuren, met kansen voor andere keuzes. Keuzes die mensen dichterbij hun natuurlijke talenten en kwaliteiten brengen. Dichterbij hun weg naar geluk. De sprong naar geluk.

Ook in deze blog neem ik jullie weer mee in de begeleiding tijdens individuele coaching waarin ik de stappen van de Circle of Change volg: reflectie, bewustwording, beslisruimte vergroten en verantwoordelijkheid nemen. Stappen die helpen in verandering. Vandaag het laatste deel van Henriettes sprong naar geluk.

Dankzij de bewustwording van haar droomverlangen maakt Henriette er in haar leven meer ruimte voor. Zingen neemt een steeds belangrijkere plek in. Dat gaat in kleine stappen en maakt haar beslisruimte om te veranderen groter. De andere wending die haar leven neemt maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor je keuze en dus de consequenties ervan dragen. Tijdens het volgen van stap 4 van de Circle of Change besteden we aandacht en tijd aan: verantwoordelijkheid nemen.

Risico’s nemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent: achter de keuze staan die je neemt. Henriette bijvoorbeeld ging auditie doen. Het risico van auditie doen betekent: een kans om aangenomen te worden. Wat doe je dan? Doe je het niet of doe je het wel? Verantwoordelijkheid nemen gaat over inzien dat aan de beslissing die je neemt consequenties vastzitten. Consequenties voor je werk en voor je omgeving. Henriette maakte haar verlangen bespreekbaar, zowel thuis als op haar werk.

Zang werd een essentieel onderdeel in het leven van Henriette. Die beslissing nam ze vol overtuiging; dat wat ze voorheen niet durfde, doet ze nu wel. Dit betekent niet dat ze niet meer bang is. Henriette maakt nieuwe keuzes en neemt beslissingen omdat het haar goed doet. Spannend vindt ze het soms ook. Dit weerhoudt haar er echter niet meer van om het niet te doen. Ze doet het en is zich bewust dat ‘het spannend vinden’ hoort bij het maken van nieuwe keuzes.

Je omgeving meenemen
De keuzes die Henriette nu maakt geven haar leven een andere wending. Daar moest Henriette aan wennen, maar ook haar omgeving heeft gewen-tijd nodig. Het is belangrijk ook je omgeving tijd te geven om te wennen aan jouw keuzes en de daarmee samenhangende consequenties. Henriette loopt natuurlijk steeds een stapje voor op haar omgeving: zij heeft er goed over nagedacht en de consequenties zo veel mogelijk overzien. Haar omgeving ziet haar ‘opeens’ van baan veranderen, vaker zingen en bijvoorbeeld minder vaak afspreken in de kroeg. Daar is gewen-tijd voor nodig.

Sommigen reageren met: ‘Wat gaaf, dat je die stap zet!’ Anderen vinden het vooral spannend of maken zich zorgen en spreken dingen uit als: ‘Stel nou dat het niet lukt op het Conservatorium’ of ‘Raak je jouw baan nu niet kwijt’ of ‘Jij was altijd al een dromer’.

Trots
Henriette was in het begin nog niet zo zeker van haar zaak maar ze voelt heel duidelijk dat de wending in haar leven haar meer energie geeft. Door stappen te zetten om haar droomverlangen ruimte te geven in haar leven merkt ze dat ze heel trots is op zichzelf en haar gevoel van eigenwaarde is groter. Een ‘logisch’ gevolg van aan het roer staan van je eigen leven.

Dit hielp Henriette
Voor Henriette is het belangrijk om haar grenzen te bewaken en haar omgeving te managen. Een lijst bijhouden met Waar doe ik het allemaal ook alweer voor hielp haar daarbij. Zo kon ze de focus houden op wat zij belangrijk vindt en zichzelf helpen herinneren aan haar droomverlangen. Elke dag schrijft ze tien dingen op waar ze blij van wordt. Bijvoorbeeld: ik heb gezongen, ik heb les gehad en iets geleerd, ik heb fijn met muzikanten gewerkt. En zo groeit haar lijst.

Henriette geniet en haar vriend ook. Hij ziet dat ze meer energie heeft, geniet van haar studie in de muziek. Hij had haar talent al lang gezien. Dat ze die nu ook bewerkt, vind hij geweldig!

‘Ik vond het heel fijn om met Henriette een stukje in haar leven mee te mogen lopen en van dichtbij mee te maken hoe zij haar sprong naar haar geluk waagde. Veel mensen weten niet goed wat hun talenten nu eigenlijk echt zijn. Zingen – in het voorbeeld van Henriette – is natuurlijk heel concreet, maar elke competentie die van nature bij iemand hoort kan ondergesneeuwd raken. Gewoon omdat het niet welkom is (geweest) op de een of andere manier.’

Voorbeelden van talenten zijn:

  • ‘Out-of-the-box’ denken
  • Zakelijke gerichtheid
  • Besluitvaardigheid
  • Commercieel denken
  • Probleemanalyse
  • Leiderschap

Tijdens het begeleiden van teams gaat het ook over talenten en kwaliteiten van mensen. ‘Wat zie ik gebeuren in teams’ en ‘Wat doen we eraan’ is wat ik meeneem in mijn begeleiding. Vanaf januari 2020 plaats ik maandelijks een blog over mijn begeleiding in teams en laat ik je kennis maken met teambegeleiding.