ACT® Team

“ACT® Team legt een relatie tussen competenties die iemand van nature bezit of verworven heeft. Goed samenwerken en slagkracht ontstaan door de juiste competenties in het team te verankeren.”
  • Bent u als team succesvol, maar weet u als geen ander dat het belangrijk is om goed te blijven reflecteren en innoveren om dat ook te blijven in de toekomst?
  • Is er binnen uw team vertrouwen…? Of zijn er ook zaken die onder druk leiden tot wantrouwen of onzekerheden die het succes ondermijnen?
  • Hebt u binnen het team verwachtingen die niet waargemaakt lijken te worden?
  • Denkt u de kwaliteiten van de individuen te kennen en komen die in de samenwerking minder van de grond?
  • Hebt u het idee dat het beter zou kunnen maar krijgt u er niet de vinger op waar dit aan ligt?

Dan is het voor uw team en organisatie zinvol om ACT® Team in te zetten. ACT® Team is een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om in slechts 12 minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen het team te meten. De overzichtelijke ACT® Team-rapportage geeft een buitengewoon goed beeld van het gemeten team.

Tegelijkertijd meet ACT® waardoor iemand gedreven wordt: door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen, ook op onbewust niveau. Veel conflicten (die 90% voortkomen uit onbewuste aansturing) worden daarmee ook meer helder en oplosbaar.

ACT® staat voor Analytical Competence Tool en is een psychoanalytisch meetmethode dat wordt ingezet om een beter inzicht te krijgen in natuurlijke en aangeleerde competenties en in het onbenutte potentieel van medewerkers.