Individuele coaching

Ook bij individuele coaching vindt eerst een ACT® meting plaats, maar deze keer wordt er alleen een profiel gemaakt van de coache(e). In overleg met u en met de coache(e) ontwikkel ik een plan van aanpak waarin u zich beiden kan vinden. Dit plan bestaat uit een mix van theoretische onderbouwing en oefeningen die goed vertaalbaar zijn naar de praktijk. Welk effect heeft dit? De coache(e):

  • krijgt inzicht in de effecten van zijn/haar eigen gedrag
  • krijgt weer meer zelfvertrouwen
  • doet waar hij/zij echt goed in is en ervaart (weer) plezier in het werk
  • de communicatie met de leidinggevende(n) verloopt goed

Ik werk doorgaans volgens met de Circle of Change:

 

Coachingssessie 1: Reflectie

Wat is jouw bedoeling als mens? Wat drijft jou in je (werkzame) leven?

 

Coachingssessie 2: Bewustwording

Wat is jouw (levens)verhaal? Welke kwaliteiten heb je (niet) ontwikkeld en waarom (niet)?

 

Coachingssessie 3: Beslisruimte

Welke nieuwe persoonlijke mogelijkheden zie je? Welke kwaliteiten ga je meer aandacht geven?

 

Coachingssessie 4: Verantwoordelijkheid

Hoe neem je hiervoor verantwoordelijkheid?Welke nieuwe keuzes maak je in je (werkzame) leven?

 

Leren is leuk! Indien gewenst kan er een 2-jaarlijkse ‘APK’ uitgevoerd worden. Om zo het team en/of de coache(e) goed op koers te houden en de gelegenheid te geven om te blijven groeien en leren. Want samen komen we verder!