ACT® Teamcoaching

Inzicht in samenwerken en teamperformance

Verschillende mensen, karakters, kwaliteiten en talenten; dat vult elkaar mooi aan in teams. Dan ontstaat er synergie en dat is de kracht van succesvolle teams! Diversiteit in mensen echter maakt samenwerken en communiceren soms ook moeilijk. Misschien herken je dat? Dat er conflicten zijn, mensen elkaar ontwijken en er niet of te weinig gecommuniceerd wordt. Wanneer conflicten te groot worden, praten niet goed lukt en er meer uit je team te halen is, dan kan team coaching verhelderend werken.

 
Wat  is teamcoaching?

Team coaching biedt ruimte en veiligheid om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van een coach.  Dat helpt als het niet (meer) lukt of niet veilig voelt om in gesprek te gaan met elkaar in een team. Of als gesprekken steeds op conflicten uitlopen. Team coaching faciliteert dat mensen leren zich uit te spreken én naar elkaar luisteren. Dat neutraliseert conflicten. Negatieve interactiepatronen worden helder en benoemd. Meer bewustwording in samenwerking en effectievere teams zijn het effect. Daarmee kom je verder en worden teams succesvol(ler).

 
Waarom een teamcoaching?
 • Als communicatie in een team moeizaam gaat
 • Als samenwerken tot een last wordt.
 • Als mensen de kwaliteiten en talenten van elkaar onvoldoende benutten.
 • Als veiligheid om je uit te spreken niet aanwezig is.
 • Als er de wens is meer uit het team te halen en mensen succesvol willen zijn.
 
ACT® Teammeting

ACT® staat voor Analytical Competence Tool, een psychoanalytische meetmethode die het mogelijk maakt om in ongeveer twaalf minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen een team te meten. Een meting die inzicht geeft in de manier waarop het team taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt maar ook hoe conflicten worden opgelost. ACT® inzetten; daarmee start het traject van team coaching.

De test laat naast natuurlijke en aangeleerde competenties ook zien waardoor iemand gedreven wordt; door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels van buitenaf. ACT® Team legt een relatie tussen de talenten en vaardigheden die iemand van nature bezit of aangeleerd heeft. Een overzichtelijk teamrapportage geeft dan ook een goed beeld van het gemeten team en biedt heel waardevolle informatie. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren.

ACT® Team legt een relatie tussen competenties die iemand van nature bezit of verworven heeft. Goede samenwerking en slagkracht ontstaan door de juiste competenties in het team te verankeren.

 
Hoe werkt de ACT® Teammeting?

ACT® teammeting combineert tekst en beeld. Elk teamlid maakt tijdens de test een keuze uit verschillende symchetypische beelden en competentieteksten. Beelden lokken impulsieve reacties uit, zonder na te denken. Teksten komen vooral op cognitief niveau binnen. Een match tussen beeld en tekst laat een natuurlijke kracht zien. Is er geen match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst dan wijst dat op aangeleerde competenties.

 
Wat levert het jouw team op?
 • Meer inzicht in elkaars manier van denken en handelen
 • Meer begrip voor elkaar
 • Iedereen doet waar hij of zij echt goed in is
 • Het team heeft vertrouwen in elkaar
 • Een prettige en effectieve samenwerking
 • Zorgvuldige feedback voor elkaar
 • Goede communicatie met leidinggevende(n)
 • Mensen hebben (weer) plezier in hun werk
 • Verschillen in karakter worden op waarde geschat en gewaardeerd
 • Mensen voelen zich gezien en gehoord
 
Voor wie is teamcoaching geschikt?

Team coaching is geschikt voor teams die meer uit de samenwerking en communicatie van het team willen halen dan er op dit moment gebeurt. Team coaching is geschikt in die teams die gedreven zijn om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en alle van nature aanwezige talenten optimaal willen benutten.

Nieuwsgierig? Plan hier een afspraak om de mogelijkheden te bespreken over de toegevoegde waarde voor jouw team of stel je teamcoachvraag hier.