Deel III: Beslisruimte

Beslisruimte gaat over meerdere mogelijkheden zien. De ruimte om anders te beslissen wordt groter wanneer er bewustwording is. Wanneer je inzicht hebt in je patronen kun je nadenken over hoe je andere keuzes maakt in die bepaalde situaties. Het maken van een andere keuze maakt dat situaties anders verlopen dan voorheen. Het maakt dat je weer grip hebt, controle.

Pim is zich in onze eerdere gesprekken bewust geworden van een patroon. Omdat de bewustwording er is kan hij zijn patroon – als dat weer gebeurt – beter en sneller herkennen. Op den duur zelfs vóórdat het patroon zich aandient waardoor andere keuzes maken in zicht komt. Met andere uitkomsten als effect.

Pim kreeg momenten waarop hij zich realiseerde ‘dit is zo’n moment’. Voordat hij reflecteerde en zich bewust werd van patronen in zijn handelen overkwam het hem. En als het hem overkwam was het heel lastig om dan nog het tij te keren. De bewustwordingvan hoe hij zich gedroeg in ‘die’ momenten maakt het onmogelijk voor hem om dit niet meer te weten. Omdat hij door had wat er gebeurt ging hij niet meer hetzelfde doen. Hij kwam tot het besef dat hij anders kon handelen.

Scenario’s bedenken en doorspreken

Door de beslisruimte is er meer ruimte om andere opties te verkennen. In het begin is het nog oefenen en opletten wat er anders gebeurt in ‘jouw’ situatie. In de coaching nemen we uitgebreid de tijd om door te spreken wat je anders kunt doen, welke vragen je kunt stellen.

Enkele scenario’s namen we door waardoor Pim goed voorbereid was. Het is belangrijk om hier vooraf over na te denken, om te voorkomen dat je weer in oude valkuilen trapt. Op moment dat het patroon weer de kop op steekt, gaat het weer ‘in werking’.

Andere vragen stellen in de situaties die Pim vaak tegenkwam zou ongetwijfeld andere reacties oproepen. Daar kun je op rekenen. In de coaching bespraken we welke antwoorden er eventueel zouden kunnen komen omdat er uiteraard ook antwoorden kunnen komen die je bevallen. Scenario’s doorspreken en mogelijke opties bedenken maken dat je beter voorbereid de situatie instapt en geven meer rust en zelfvertrouwen tijdens de situatie zelf. Pim dacht de eerste keer dat hij in zo’n situatie kwam: “hier hebben we het over gehad!”

Ruimte voor de ander

Op sommige momenten moest Pim zijn tong afbijten om niet al direct het antwoord te geven of dingen naar zich toe te trekken. Voordat de omgeving überhaupt iets kon bedenken in zijn ‘oude’ situatie had Pim al gezegd ‘Ik doe het wel’. Hulp bleef uit. Niet omdat de mensen niet wilden helpen maar omdat Pim hen de ruimte niet bood. Voordat de ander in beweging kwam, had Pim het zelf al ingevuld.

Nu stelde hij andere vragen zoals Hoe zou jij het doen? In het begin kostte hem dat moeite. Even iets langer stil blijven. Er ontstond ruimte voor de ander om initiatief te nemen, expertise in te zetten, na te denken. Het leverde zelfs heel goede oplossingen op.

Ik hoef het niet allemaal alleen te doen

Pim was verbaasd en soms zelf geraakt. Hij was er niet aan gewend dat anderen graag wilden helpen. Hij kwam tot inzicht dat hij het niet allemaal alleen hoefde te doen. Hij ontdekte dat de ander juist heel graag zijn of haar expertise inzet, meedenkt en meedoet.

Zijn quotes – belemmerende overtuigingen’ ‘Ik moet het ook altijd alleen doen hier’ of ‘Het komt ook altijd op mij neer’ bleken niet meer nodig. Pim voelde zich gesteund.

Het loont de moeite stil te staan bij vervelende situaties die zich bij herhaling voordoen in je dagelijkse leven. Te reflecteren en tijd te nemen voor bewustwording. Hierdoor leer je anders kijken, meer te zien. Je beslisruimte wordt vergroot. Door het anders aan te pakken ontdekte Pim dat hij het niet allemaal in zijn eentje hoefde te doen. Hij voelde vertrouwen van de mensen om hem heen, bouwde positieve ervaringen op en kwam niet meer zo in zijn ongeduld terecht. Lees volgende maand over het vervolg van de stappen uit de Circle of Change waar ik gebruik van maak in de coachingsessie. Pim volgt zijn weg en in de laatste week van augustus lees je over zijn laatste stap in de Circle of Change: Verantwoordelijkheid.