Human Being Management

Human Being Management | De hele mens zien

Is een goede samenwerking van het team een grote wens?

Team coaching op basis van Human Being Management opent deuren naar optimale samenwerking in teams. Coaching door de bril van Human Being Management helpt bij het beter en effectiever managen van problematiek in teams en organisaties. Talent bij mensen gaat weer bloeien en het effectieve gedrag en handelen wordt groter. Het resultaat? Minder stress en verzuim en meer grip op geluk bij teamleden.


Wat is Human Being Management?

Human Being Management – ontwikkeld door Ed Baas & Rudie Nijhof – is een denk- en werkwijze die uitgaat van het zien van de gehele medewerker – de gehele mens. Het is een manier van kijken waarbij alle talenten, mogelijkheden en schaduwkanten van mensen wordt gezien en waardoor effectief gedrag gestimuleerd wordt. Deze manier van kijken en managen leidt tot gelukkige mensen. Gelukkige mensen die optimaal samenwerken maakt teams en organisaties succesvol(ler).


Effectief gedrag versus aangepast gedrag

Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien maar wat van nature niet bij hem of haar hoort. Ooit – toen het nodig was – is dit gedrag aangeleerd. Het is dan ook iets wat mensen goed kunnen. Maar onder druk vervormt dit en bovendien kost het veel energie. Mensen die tegen zichzelf in werken – hoe goed ze dat soms ook kunnen – doen een flink beroep op een slijtageslag.  Op de lange termijn leidt aangepast gedrag niet zelden tot problemen met verzuim als gevolg; ‘mentaal’ verzuim of zelfs burn-out. Inzicht in de persoonlijke aansturing  – en dus in het aangeleerde gedrag – stimuleert en verbetert effectief gedrag en laat mensen de weg naar geluk (weer) vinden.

Eindeloos veel gas geven en met je andere voet (onbewust!) op de rem staan houd niemand lang vol

Met andere woorden als mensen steeds tegen zichzelf in werken, hoe goed ze dat soms ook kunnen, wordt dat uiteindelijk een slijtageslag. Inzicht in persoonlijke aansturing laat talent bloeien, het vergroot het effectief handelen en helpt om stress en daarmee verzuim te verminderen.


Team coaching met behulp van Human Being management

Mensen zijn de belangrijkste assets in een organisatie. De toewijding, de kennis, de betrokkenheid en de werkhouding laat hen taken effectief en efficiënt uitvoeren. Is dit niet het geval dan biedt team coaching of teamtraining via Human Being Management een verfrissende kijk voor alle partijen.

Het is een nuttig uitgangspunt en schept een mooie focus op team coaching.

Hoe dan?

Organisaties en teams kunnen gebruik maken van:

  1. Team coaching
  2. Individuele coaching

De inhoud en de vorm van het coaching traject, de team coaching of de team training worden op maat samengesteld. Altijd in co-creatie met de aanvrager! Een gedegen intake aan de hand van een ACT® meting is een vereiste. Dit vormt het uitgangspunt van de coaching waarmee het team onder begeleiding aan de slag gaat. Een eerste kennismaking inplannen als start van een goed samenwerken team? Neem contact op voor informatie.

Human Being Management is ontwikkeld door Ed Baas & Rudie Nijhof.