Over mij

Ik breng teams samen en laat ze (weer) optimaal functioneren

Ik geloof in mensen. Als we bereid zijn echt te kijken – en naar de hele mens – is er veel meer mogelijk dan we denken. Dat vraagt dat we de hele ‘ijsberg’ zien en erkennen. Zowel op individueel niveau, als ook op team- en organisatieniveau. Dit is tevens mijn visie: mensen inspireren door de hele mens te zien. Dit leidt tot optimaal samenwerken, teams worden samengebracht en er een omgeving ontstaat waar ruimte is om te leren.

 

 

Persoonlijk leertraject

Ik herken dat wanneer ik mij bewust word van patronen in mijzelf, mijn beslissingsruimte toeneemt. Ik zie immers iets meer. Bijvoorbeeld: ik dacht dat ik graag uitgever wilde worden en ben dus naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan om daar een opleiding voor te volgen. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaren bij verschillende uitgeverijen gewerkt: literatuur, kunst en wetenschap. Elk jaar en soms zelfs elk half jaar veranderde ik van baan. Ik vond geen aansluiting met de mensen, het onderwerp van de boeken sprak me niet aan, het was te ver, het was te dit, te weinig dat… Op gegeven moment besefte ik dat de enige constante factor in dit hele verhaal ikzelf was… au… en… fijn, want daar kan ik iets aan veranderen!

Na een lange weg – ik wist toen nog niets van Human Being Management – heb ik gekozen om van mijn leerweg en mijn passie mijn werk te maken: teams bij elkaar brengen! De uitdaging aan te gaan om teams zo te verdelen dat er plezierig en optimaal samen gewerkt wordt en mensen te helpen daar terecht te komen waar ze volledig tot hun recht komen. Hierbij zijn mijn kernwaarden belangrijk: vertrouwen, leren is leuk en samen komen we verder.

 

Trainingsacteren

Naast dit werk wil ik graag blijven trainingsacteren. Ik vind het geweldig mensen de mogelijkheid te bieden om in een veilige omgeving nieuw gedrag bij te leren. Ik geloof in uitbreiding van het repertoire, om op die manier samen tot ander gedrag en dus andere uitkomsten te komen.

 

Leerervaringen

Jarenlang maakte ik deel uit van het Evolutionary Collective in New York. Het Evolutionary Collective onderzoekt en ontwikkelt nieuwe culturele en inter-persoonlijke paradigma’s. Daarnaast ben ik ACT® Individueel geaccrediteerd en in opleiding voor ACT® Team accreditatie.
Kan ik van toegevoegde waarde zijn bij uw team, neem dan hier contact op.

 

Mijn kernwaarden

Leren is leuk Dat is de vloer waarop ik werk.
Leren is leuk
Dat is de vloer waarop ik werk
Vertrouwen
Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg
Samen komen we verder Eén plus één kan meer zijn dan de som der delen… daar streef ik constant naar (zie ook ‘Samenwerking’).
Samen komen we verder
Eén plus één kan meer zijn dan de som der delen